Hadelandsmat

Orgnr.  979 369 360 MVA


Vestbygdvegen 50

2743 Harestua

470 12 162

hade-m@online.no

Velkommen til våre nye lokaler på Tangenmoen

Tirs-Fre 08.00-17.00

Lør 10.00-14.00


Vær oppmerksom på at vi kun tar i mot bestillinger per telefon om ikke annet er avtalt direkte.

Telefon


470 12 162

Hadelandsmat

Orgnr.  979 369 360 MVA

Vestbygdvegen 50

2743 Harestua

Følg oss

©Hadelandsmat